Edukacja seksualna

Zapraszamy szkoły i instytucje pracujące na rzecz młodzieży do skorzystania z oferty szkoleń w ramach programu „Dojrzała szkoła”, opartego o standardy Światowej Organizacji Zdrowia i realizowanego we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Seksuologiczną „Bliżej Siebie”. Szkolenia te mają na celu dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zdrowia psychoseksualnego. Ich założeniem jest ukierunkowanie młodych ludzi na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w sferze współżycia seksualnego oraz uwrażliwienie na potencjalne konsekwencje i zagrożenia. Istotnym elementem zajęć jest również kształtowanie umiejętności dobrej komunikacji, budowanie postawy asertywnej oraz nauka szacunku i tolerancji wobec własnej seksualności i seksualności innych osób.

Proponowane tematy zajęć dla młodzieży:

A) Czym jest seksualność? Prawa seksualne.

 • Seksualność jako pojęcie wielopłaszczyznowe.
 • Czy seks i seksualność jest tym samym?;
 • Obalenie mitów dotyczących seksualności.
 • Prawa seksualne obowiązujące w Polsce.

B) Nazewnictwo, budowa i funkcje kobiecych i męskich narządów płciowych.

 • Oswojenie języka seksualności.
 • Wulgaryzmy i zdrobnienia: czy jest coś pomiędzy? Jak w sposób właściwy mówić o seksualności.
 • Anatomia i fizjologia narządów płciowych.

C) Dojrzewanie płciowe – czas zmian.

 • Analiza zmian zachodzących w ciele dojrzewającego/ej nastolatka/ki.
 • Rozpoznawanie i zrozumienie stanów emocjonalnych towarzyszących dojrzewaniu.
 • Dylematy pojawiające się w życiu nastolatka/ki.

D) Zdrowie seksualne – mity, choroby, antykoncepcja.

 • Zdrowie reprodukcyjne i bezpieczeństwo. Mity i fakty dotyczące inicjacji i współżycia seksualnego.
 • Wiedza z zakresu infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Wiedza z zakresu dostępnych metod antykoncepcji i planowania rodziny.
 • Ryzykowne zachowania seksualne – konsekwencje i zapobieganie.

E) Komunikacja i asertywność w kontekście zachowań seksualnych.

 • Jak rozmawiać o swoich potrzebach, obawach i wątpliwościach dotyczących szeroko rozumianej sfery seksualnej.
 • Jak formułować komunikat w sposób zrozumiały i z poszanowaniem dla drugiej strony.
 • Jak dbać o własne granice psychiczne i cielesne i nie naruszać granic innych osób.
 • Problematyka molestowania i przemocy seksualnej – potencjalne zagrożenia i sposoby radzenia sobie.

F) Jak podejmować dobre decyzje.

 • Trudne decyzje wieku nastoletniego – jak sobie radzić?
 • Efektywne podejmowanie decyzji według modelu trzech „W” (wyzwanie, wybór, wynik) w decyzjach dotyczących życia seksualnego – teoria i praktyka.
 • Przewidywanie i analizowanie konsekwencji własnych wyborów.

G) Role płciowe i stereotypy.

 • Czym jest stereotyp i jakie niesie ze sobą zagrożenia.
 • Stereotypy związane z płcią społeczną-kulturową.
 • Role płciowe a związki i relacje międzyludzkie.
 • Prawo do odmienności i różnorodności.

H) Odpowiedzialne rodzicielstwo.

 • Czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo?
 • Co to znaczy być rodzicem?
 • Próba poznania własnego nastawienia do rodzicielstwa.
 • Jak to jest być rodzicem? Symulacja opieki nad dzieckiem (dla osób chętnych).

I) Tożsamość płciowa i tożsamość seksualna – problem dyskryminacji.

 • Co to jest tożsamość płciowa i tożsamość seksualna?
 • Problematyka życia osób transpłciowych.
 • Mity i fakty na temat osób nieheteroseksualnych.
 • Czym jest zjawisko dyskryminacji.
 • Próba zrozumienia problemów osób należących do grup mniejszościowych.

Plan zajęć z edukacji seksualnej dla młodzieży konstruowany jest każdorazowo z uwzględnieniem potrzeb grupy (wiek, płeć, liczebność grupy) oraz wyjściowym poziomem wiedzy uczniów. Szkolenia prowadzone są przez młodzieżowych edukatorów seksualnych przy użyciu interaktywnych metod warsztatowych.

Szkolenia są bezpłatne, niezależnie od uzgodnionej liczby godzin. W miarę możliwości prosimy o jednorazowe wykupienie przez uczniów lub ich rodziców kart członkowskich Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” – cegiełek w cenie 5 zł, z których dochód przeznaczamy na pokrycie kosztów realizacji warsztatów. Kontakt w sprawie szkoleń: tel. 664-909-144 lub e-mail flandria.gdynia@gmail.com

Patronem merytorycznym i partnerem „Flandrii” w programie edukacji seksualnej jest Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna „Bliżej Siebie” (www.poradnia-ps.pl)

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *