Zaburzenia psychoseksualne to szeroki zbiór różnorodnych nieprawidłowych wzorców odbiegających od ogólnie przyjętych norm zachowania seksualnego, w rozwoju których główną rolę odgrywa czynnik psychologiczny. W/w zagadnienie zostało  poruszone na warsztatach edukacyjnych  zatytułowanych „Bądź w relacji- Profilaktyka zachowań ryzykownych w kontekście zdrowia psychoseksualnego” 30 stycznia 2020r. w naszym Biurze Wolontariatu. Szkolenie zostało zrealizowane przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni i skierowane do kadry pedagogicznej gdyńskich szkół ponadpodstawowych

Autor wpisu: Wiesława Wojciechowicz, wolontariusz Flandrii

 

Komentowanie wyłączone.