W dniu 16.05. 2017 roku w Zespole Szkolnym w Suchym Dębie nasi wolontariusze – edukatorzy seksualni przeprowadzili warsztaty edukacji seksualnej dla uczniów Placówki oraz spotkanie „Jak rozmawiać z dziećmi na temat seksualności” dla zainteresowanych rodziców uczniów.

Poniżej kilka słów na temat edukacji seksualnej:

W pedagogice ogólnej wyróżniamy dział pedagogiki seksualnej. Zajmuje się ona wychowaniem i uświadomieniem seksualnym dzieci i młodzieży. Wychowanie seksualne jest świadomą i zamierzoną działalnością wychowawczą, mającą na celu ukształtowanie jednostek zdrowych seksualnie. Zdrowie w dziedzinie seksualności, to przede wszystkim akceptacja swojej płci, przyjmowanie ról z nią związanych, postawa zrozumienia i szacunku do osób płci przeciwnej, umiejętność budowania prawidłowych relacji

damsko – męskich, zdolność wyrażania fizycznie i psychicznie swojej płci w sposób bez lękowy i branie odpowiedzialności za skutki tego wyrazu dotyczące zarówno siebie jak i partnera.

Być zdrowym seksualnie to również, jak podaje Maria Braun-Gałkowska, być dobrym człowiekiem w swojej płci. Chodzi tu więc o umiejętność życia w zgodzie ze swoją płcią, które przejawia się nie tylko w pełnej akceptacji swojej płci, ale także w posiadaniu pewnej podstawowej wiedzy na temat własnej, i osób płci przeciwnej, budowy anatomicznej

i fizjologii, a także wiedzy związanej z psychologią płci i jej społecznymi uwarunkowaniami. Poznawanie różnic między kobietami a mężczyznami prowadzi do podejmowania określonych zachowań i ról, zgodnych ze swoją płcią.

Dokonuje się to wszystko w procesie wychowania seksualnego. Nie jest tak, że role społeczne związane z płcią (przede wszystkim role małżeńskie i rodzicielskie) są przyjmowane spontanicznie. Jak być dobrą żoną, dobrym mężem, matką czy ojcem, człowiek uczy się poprzez wychowanie. Sam instynkt płciowy nie wystarcza, by bez przygotowania skutecznie pełnić te role. Role społeczne związane z płcią dotyczą jednak nie tylko tych, którzy zawierają związek małżeński i stają się rodzicami. Podejmować rolę, spełniać się, aktualizować w niej, powinien umieć każdy, niezależnie od swego stanu.

Zródło: https://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/15377-wychowanie_i_edukacja_seksualna.html

 

Komentowanie wyłączone.