10 Kwietnia 2019 w ZSO w Gdańsku odbyły się warsztaty edukacyjne „ Edukacja Seksualna”. Warsztaty były skierowane do uczniów ZSO w Gdańsku.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem uczęszczanie na przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nie wymaga już zgody rodziców. Nie jest jednak obowiązkowy – rodzic lub opiekun dziecka oraz pełnoletni uczeń/uczennica mają prawo nie wyrazić zgody na uczestnictwo i dostarczyć do szkoły odmowę na piśmie. Z tego przedmiotu nie wystawia się ocen i nie decyduje on o przejściu do następnej klasy. Widać więc, że nie jest traktowany jak pozostałe.

Zajęcia muszą być realizowane w szkołach podstawowych (klasy V i VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W każdej klasie ma odbywać się 14 godzin rocznie, w tym po 5 godzin z podziałem na dziewczyny i chłopców. UWAGA! Zajęcia muszą się odbywać nawet, jeżeli chętna jest tylko jedna osoba! Nie może być tak, że dyrektor rezygnuje z nich lub zamienia je na inne zajęcia. Warto więc egzekwować swoje prawa.

Bibliografia – podstawa prawna zajęć z wychowania do życia w rodzinie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Dz. U. Nr 67, poz. 756.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 10 sierpnia 2009 r., Dz. U. Nr 131, poz. 1079.

* Badania TNS OBOP (wrzesień 2009, próba 1002 osoby w wieku 15 i więcej lat).

Paulina Wawrzyńczyk

źródłohttp://ponton.org.pl/doradzamy/edukacja-seksualna-fakty-i-mity/


Autor wpisu: Paweł Rutka, wolontariusz Flandrii

 

Komentowanie wyłączone.