OPIEKA


POTRZEBUJESZ POMOCY WOLONTARIUSZA?

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria oferuje pomoc o charakterze wolontariackim dla osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale chorych oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. W swoich szeregach posiadamy wolontariuszy w różnym wieku, z różnym wykształceniem i usposobieniem, jednak ich cechą wspólną jest uśmiech i wewnętrzna chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nasi wolontariusze działają w tak zwanym wolontariacie domowym, co oznacza, że najczęściej świadczą pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznego. Szczegółowy charakter pomocy zależny jest od indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań podopiecznego.

W ramach wolontariatu wolontariusz może wykonywać następujące czynności:

  • rozmowa,
  • wspólne spacery,
  • pomoc w załatwianiu drobnych spraw w życiu codziennym,
  • pomoc w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez wspólną zabawę,
  • organizowanie czasu wolnego,
  • pomoc w nauce.

W celu skorzystania z pomocy wolontariusza, należy skontaktować się z Koordynatorem Regionalnym pod numerem telefonu: 664 909 144 lub osobiście zgłosić się do Biura Wolontariatu.

POTRZEBUJESZ OPIEKI MEDYCZNEJ?

Przesłaniem SWP Flandria jest dostęp na preferencyjnych warunkach do szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Cel ten realizujemy poprzez partnerstwa z rozmaitymi podmiotami medycznymi, które oferują rabaty dla członków stowarzyszenia oraz bezpłatne badania. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą partnerów.

 

 

Komentowanie wyłączone.