OPIEKA


POTRZEBUJESZ POMOCY WOLONTARIUSZA?

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria oferuje pomoc o charakterze wolontariackim dla osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale chorych oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. W swoich szeregach posiadamy wolontariuszy w różnym wieku, z różnym wykształceniem i usposobieniem, jednak ich cechą wspólną jest uśmiech i wewnętrzna chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nasi wolontariusze działają w tak zwanym wolontariacie domowym, co oznacza, że najczęściej świadczą pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznego. Szczegółowy charakter pomocy zależny jest od indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań podopiecznego.

W ramach wolontariatu wolontariusz może wykonywać następujące czynności:

  • rozmowa,
  • wspólne spacery,
  • pomoc w załatwianiu drobnych spraw w życiu codziennym,
  • pomoc w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym,
  • rozwijanie zainteresowań poprzez wspólną zabawę,
  • organizowanie czasu wolnego,
  • pomoc w nauce.

W celu skorzystania z pomocy wolontariusza, należy skontaktować się z Koordynatorem Regionalnym pod numerem telefonu: 664 909 144, osobiście zgłosić się do Biura Wolontariatu, bądź przesłać

na adres mailowy: gdynia@flandria.pl

POTRZEBUJESZ OPIEKI MEDYCZNEJ?

Przesłaniem SWP Flandria jest dostęp na preferencyjnych warunkach do szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Cel ten realizujemy poprzez partnerstwa z rozmaitymi podmiotami medycznymi, które oferują rabaty dla członków stowarzyszenia oraz bezpłatne badania. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą partnerów.

 

Komentowanie wyłączone.