W Każdy piątek miesiąca w Sklepie medycznym Flandria odbywa się akcja profilaktyczna „Piątki dla Zdrowia we Flandrii”, która obejmuje badanie podoskopowe stóp oraz pomiar ciśnienia z funkcją wykrywania migotania przedsionków. Akcja jest skierowana do wszystkich chętnych.

Podoskopowe badanie stóp – biostereometryczna komputerowa metoda oceny strony podeszwowej stóp w statyce dostarczająca informacji o przestrzennym ukształtowaniu ich wysklepienia oraz dająca możliwość obserwacji sfer nośnych dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku na stopie.

Wyniki badań pozwalają określić rodzaj wzorców kompensacyjnych występujących u dzieckaź z deficytem neurologicznym (antygrawitacyjne, prograwitacyjne) oraz przebieg samoistnych patologicznych kompensacji, którymi należy sterować w przebiegu terapii neurorozwojowej w kierunku kształtowania jakości wzorców postawnych i lokomocyjnych. Dostarczają informacji terapeucie na jaką składową wzorca ruchowego należy położyć szczególny nacisk w terapii, który element (nieprawidłową reakcję) starać się wyhamować (techniki hamujące), a który (prawidłową reakcję) dostymulować, pobudzić (techniki torujące) w kierunku mocniejszego działania.

Wszystkie badania obiektywne wykonywane w Ośrodku są całkowicie nieszkodliwe i nieinwazyjne, dlatego w zależności od potrzeb mogą być wielokrotnie powtarzane, dając możliwość dokładnego ciągłego monitorowania stanu funkcjonalnego pacjenta, a także ukierunkowania oddziaływań terapeutycznych na określony element patologicznego synergizmu ruchowego oraz monitorowania postępów prowadzonej terapii. 

Źródło http://hipoterapia.pl/diagnostyka/podoskopowe-badanie-stop.html

 

Komentowanie wyłączone.