INFORMATOR DLA CZŁONKÓW

Członkowie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, zgodnie z życzeniem, mogą otrzymywać co 2 tygodnie newsletter, informujący o szczególnych wydarzeniach związanych z profilaktyką zdrowia, które mają miejsce na terenie Trójmiasta oraz o wybranych przepisach dotyczących wykonywania usług medycznych dla pacjentów.

Mamy nadzieję, że informator ten przyczyni się do wypełnienia misji „Flandrii”, jaką jest promocja zdrowia i ułatwienie pacjentom dostępu do usług zdrowotnych.

Informator ma charakter pomocniczy, zawiera dostępne w różnych źródłach wiadomości na temat akcji profilaktycznych i usług zdrowotnych (głównie bezpłatnych lub o niewielkiej odpłatności). Nie może być jednak traktowany jako jedyne wyczerpujące źródło wiedzy na temat odbywających się w Trójmieście wydarzeń. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” nie ponosi  odpowiedzialności za jakość usług, których nie jest organizatorem, a o których informuje poprzez newsletter.

Informator przesyłamy drogą elektroniczną. Dostępny jest również w wersji drukowanej w sklepie medycznym Flandrii.

Jak zostać członkiem „Flandrii”? 

Komentowanie wyłączone.