MŁODZIEŻOWI EDUKATORZY SEKSUALNI

Młodzieżowi edukatorzy seksualni to projekt zakładający przeszkolenie grupy wolontariuszy do pracy z młodzieżą w zakresie zajęć z edukacji seksualnej. Jest to sfera, o której trudno młodzieży uzyskać rzetelną informację i opiera się ona często na stereotypach lub zafałszowanym przekazie.

Wolontariusze biorą udział w warsztatach prowadzonych przez seksuologów i psychologów. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej, nabywają umiejętności konstruowania i realizacji zajęć edukacyjnych, a także ćwiczą swoje umiejętności w roli osób prowadzących zajęcia z młodzieżą. Całość projektu obejmuje trzy dni szkolenia (część edukacyjna i ćwiczeniowa), a także część praktyczną, tj. przeprowadzenie zajęć z edukacji seksualnej w placówce oświatowej.

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

Dzień 1

Wstęp do seksualności człowieka:
– podstawowe pojęcia w seksuologii;
– składniki i funkcje ludzkiej seksualności;
– tabuizacja sfery seksualnej;
– obalanie mitów funkcjonujących w obszarze seksualności;
– prawa seksualne;
Zdrowie seksualne:
– budowa i funkcje narządów płciowych;
– higiena ciała;
– choroby i infekcje przenoszone drogą płciową;
– problematyka HIV/AIDS;
Antykoncepcja:
– szczegółowe zapoznanie się z dostępnymi formami antykoncepcji – ich działaniem, poziomem skuteczności w zapobieganiu przed niechcianą ciążą, pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami stosowania;
– prawidłowe użycie prezerwatywy;

Dzień 2

Zagrożenie przemocą seksualną:
– gwałt i molestowanie seksualne – czym jest, komu zagraża, czym się charakteryzuje;
– jak minimalizować ryzyko gwałtu i nadużyć seksualnych;
– asertywne odmawianie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych;
Płciowość:
– role płciowe;
– stereotypizacja i dyskryminacja ze względu na płeć;
– przywileje i ograniczenia wynikające z przynależności do określonej płci;
Tożsamość:
– czym jest tożsamość/orientacja seksualna i jak należy ją rozumieć;
– dyskryminacja osób nieheteroseklulanych (homo/biseksulanych);
– tożsamość płciowa i problematyka trans;

CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA

Dzień 3

– Przygotowanie się w 2-osobowych zespołach i przeprowadzenie ćwiczenia z edukacji seksualnej dla młodzieży w grupie szkoleniowej;
– Zaliczenie testu z wiedzy z zakresu seksualności człowieka i problematyki edukacji seksualnej;

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

W okresie od 09.2011 do 02.2012: samodzielne (2 -osobowe zespoły) przeprowadzenie minimum 90 minut zajęć z edukacji seksualnej.

 

Komentowanie wyłączone.