POLSKO-BELGIJSKA AKADEMIA WOLONTARIATU

Polsko – Belgijska Akademia Wolontariatu to cykl szkoleń, które pozwolą wolontariuszom SWP „Flandria” na poszerzenie umiejętności z zakresu pomocy różnym grupom osób – od dzieci, po osoby niepełnosprawne, starsze i długoterminowo chore. Oferta Polsko – Belgijskiej Akademii Wolontariatu jest skierowana do wolontariuszy SWP „Flandria” bez względu na wiek i staż pracy. Udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny.

Dlaczego cyklowi szkoleń nadaliśmy miano Polsko-Belgijskiej Akademii Wolontariatu? Z kilku powodów:

  1. Wolontariusz uczestniczący w szkoleniach uzyska wiedzę na temat różnorodnych zagadnień, z którymi można się zetknąć w tzw. wolontariacie pomocowym czyli ukierunkowanym na wsparcie osób i grup społecznie słabszych (osoby chore, niepełnosprawne, starsze, dzieci).
  2. Przygotowując plan tego rodzaju szkoleń korzystaliśmy z pomysłów i doświadczenia naszych belgijskich partnerów – Federacji Chrześcijańskich Kas Chorych (www.cm.be), a także współpracujących z nią organizacji – jak KAZOU, ruchu wolontaryjnego młodych Belgów (www.kazou.be).
  3. Liczymy, że uda się przedstawicielom tych organizacji dotrzeć do nas, aby osobiście poprowadzić wybrane szkolenie.
  4. Każda osoba, która ukończy Akademię otrzyma polsko-belgijski certyfikat, poświadczający nabycie wiedzy z zakresu szkoleń.

Trenerzy
Trenerami Polsko-Belgijskiej Akademii Wolontariatu są osoby trwale współpracujące z SWP „Flandria”. Należą do nich pracownicy SWP „Flandria” (w tym psychologowie i pedagodzy), przedstawiciele organizacji partnerskich (w tym belgijskich) oraz wolontariusze o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia szkoleń w ramach Akademii.

Zasady uczestnictwa

Polsko-Belgijska Akademia Wolontariatu obejmuje pięć spotkań warsztatowych:
  1. Wolontariusz udziela pierwszej pomocy,
  2. Wolontariusz w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  3. Wolontariusz w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  4. Wolontariusz w pracy z osobami starszymi,
  5. Wolontariusz w pracy z osobami długoterminowo chorymi.

Przed spotkaniem warsztatowym należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi dostępnymi w wersji online na stronie internetowej. Formą zaliczenia będzie test ze wszystkich pięciu tematów.

Wolontariusz, który weźmie udział we wszystkich warsztatach i zaliczy test sprawdzający, uzyska polsko-belgijski certyfikat.

Szkolenia Polsko-Belgijskiej Akademii Wolontariatu odbywają się cyklicznie, niezależnie od innych szkoleń dla wolontariuszy „Flandrii”. Harmonogram najbliższych szkoleń w ramach Polsko-Belgijskiej Akademii Wolontariatu sprawdź w zakładce KALENDARZ.

Materiały szkoleniowe:

 

Komentowanie wyłączone.