Dnia 23.10.18 rozpoczęliśmy drugą projektową turę warsztatów dla rodziców w ramach projektu Akumulator Społeczny. Zajęcia odbywają się w Mediatece (Bibliotece Miejskiej na Pogórzu, ul. Porębskiego 21) we wtorki, w godzinach 17.30-19.00. W cyklu jest 6 spotkań:

 1. Higiena, anatomia i nazewnictwo.
 2. Fazy rozwojowe, rozwój psychoseksualny, normy, masturbacja dziecięca.
 3. Trudne pytania i emocje.
 4. Jak przygotować się do rozmowy, kiedy i jak rozmawiać z dzieckiem o seksie?
 5. Granice i profilaktyka molestowania.
 6. Gender i stereotypy.

 

Jakie są przejawy seksualności dziecięcej?

Ekspresja seksualna dzieci może obejmować szereg zachowań, takich jak podglądanie innych dzieci, próby całowania czy przytulania, zabawa w doktora obnażanie się przed innymi dziećmi, rysowanie intymnych części ciała, czy masturbacja. Najczęściej zachowania te są motywowane licznymi czynnikami naraz, nie tylko chęcią obniżenia napięcia seksualnego.
Jak widać ekspresja seksualna w tej grupie wiekowej może być bardzo różnorodna, a jej zmienność idzie w parze z postępującym rozwojem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci. Wobec powyższego, znacznie trudniej jest tu skonstruować definicję normy seksuologicznej niż dla dorosłych. Każde zachowanie powinno być bowiem rozpatrywane w kontekście etapu rozwoju ocenianej osoby. Beisert proponuje następujące kryteria normy zachowań seksualnych prezentowanych przez dziecko:

 • Nie utrudnia realizacji zadań rozwojowych dla danego wieku
 • Mieści się w repertuarze zachowań charakterystycznych dla danego wieku
 • Dokonuje się między osobami w zbliżonym wieku, albo na podobnym poziomie rozwoju
 • Jest dobrowolna
 • Sprzyja realizacji celów seksualnych (redukcja napięcia, budowanie więzi, uzyskanie przyjemności)
 • Nie szkodzi zdrowiu
 • Nie narusza norm społecznych.

 

Źródło http://www.psychiatria.pl/artykul/seksualnosc-dzieci-i-mlodziezy/21002

„Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”

 

 

Komentowanie wyłączone.