19  Listopada 2018 roku w Klubie Seniora Gdynia Witomino,” odbyła się akcja profilaktyczna  „Stop Cukrzycy . Akcja była skierowana do członków „klubu Seniora Witomino”.

Genezą występowania cukrzycy nie została do tej pory jednoznacznie wyjaśniona. Zasadniczą rolę w jej tworzeniu mają czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej typu cukrzycy wynikają z małej ilości insuliny w organizmie, a zatem niedoborem hormonu wytwarzanego przez komórki beta wysp trzustkowych.

Brak insuliny powoduje, że przemiana glukozy w organizmie zostaje upośledzona. Przede wszystkim za małe jest przenikanie glukozy przez błony komórkowe do wnętrza komórek, aktywowanie jej różnorakich przemian wewnątrzkomórkowych, a także błędny współudział w syntezie białek i hamowaniu procesów rozkładu tłuszczów. Glukoza to substancja, która ma podstawowe znaczenie w organizmie, jest głównym, łatwo dostępnym źródłem energii. Stąd też zaburzenia w jej przemianach mają ogólnoustrojowe następstwa. Cukrzycę – ze względu na rozpowszechnienie oraz obserwowaną wciąż narastającą częstość – uważa się obecnie za chorobę społeczną.

Częste pojawiania się cukrzycy stanowi ważny problem socjologiczno-społeczny, gdyż od momentu rozpoznania leczenie cukrzycy trwa praktycznie całe życie. Odpowiednie prowadzenie leczenia i dyscyplina chorego umożliwia utrzymanie dobrej, pełnej sprawności życiowej i indywidualnej satysfakcji z życia. Społeczną wagę tego problemu ilustrują dane statystyczno-epidemiologiczne, według których liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi około miliona ludzi, spośród których ponad 200 000 wymaga codziennego podawania insuliny.

Cukrzyca w dużym stopniu zależy od wieku, środowiska oraz predyspozycji genetycznych. Ryzyko zachorowania na cukrzycę znacznie zwiększa wraz z wiekiem. Dotyczy to szczególnie cukrzycy typu II, która charakterystyczna jest u osób starszych. W świetle wspomnianych badań, przeprowadzonych dla Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej, wśród osób młodocianych (wiek 14–20 lat) częstość występowania cukrzycy wynosiła ok. 0,4%, a u osób powyżej 60 roku życia była ona ponad 10-krotnie wyższa.

Źródło http://www.medonet.pl/magazyny/wszystko-o-cukrzycy,cukrzyca—przyczyny–objawy-i-leczenie-cukrzycy-typu-1-i-2,artykul,1580080.html

 

Autor wpisu: Paweł Rutka, wolontariusz Flandrii

 

Komentowanie wyłączone.