6 marca gościliśmy w miejskim klubie seniora na gdyńskim Witominie z prelekcją edukacyjną na temat „Sztuka panowania nad stresem”. Warsztat prowadzony był przez psychologa, zawierał część wykładową oraz praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy człowiekowi od zawsze. Życie w ciągłym stresie przestaje być czymś wyjątkowym. Staje się normą. Niestety wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) są niepokojące i wskazują, że szybkie tempo życia, cywilizacja przemysłowa, duża gęstość zaludnienia, rywalizacja i towarzyszący temu wszystkiemu stres zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe, wrzodowe czy układu krążenia.
Stres można nazwać chorobą cywilizacyjną, syndromem XXI wieku. W mediach, prasie, literaturze fachowej zwraca się uwagę przede wszystkim na fakt, że długotrwały i intensywny stres ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie człowieka.

 

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/stres

 

Komentowanie wyłączone.