DOKUMENTY

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, wypełnij poniższy formularz i wyślij na adres: flandria.gdynia@gmail.com lub odwiedź nas w biurze.

Pamiętaj, że jako wolontariusz masz zarówno prawa jak i obowiązki.

Pamiętaj, aby w trakcie działań wolontarystycznych wypełniać odpowiednie dokumenty:

Upoważnienie dla wolontariusza jest potwierdzeniem wykonywania przez Ciebie działań wolontarystycznych. Upoważnienie podpisuje jako odbiorca zadania osoba korzystająca z Twojej pomocy, przedstawiciel instytucji partnerskiej, a w przypadku działań w biurze i wspólnych akcji koordynator regionalny lub koordynator wolontariatu. Upoważnienie umożliwia także rozliczenie i refundację kosztów dojazdów do miejsc realizacji zadań.

Aby uzyskać zwrot kosztów, dostarcz uzupełnione upoważnienie koordynatorowi regionalnemu lub koordynatorowi wolontariatu do 9 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który będziesz się rozliczać (np. za luty do 9 marca).

 

Komentowanie wyłączone.